Huidige adviezen Nederland

Voor vitamine D gelden suppletieadviezen, waarbij hieronder de adviezen van 2008

In 2012 zijn bovenstaande suppletie adviezen vervangen door onderstaande

Suppletieadvies 2012

Er zijn grote verschillen in de adviezen met betrekking tot vitamine D suppletie. Hieronder het advies van de National Health Service in Engeland.

But since it’s difficult for people to get enough vitamin D from food alone, everyone (including pregnant and breastfeeding women) should consider taking a daily supplement containing 10 micrograms of vitamin D during the autumn and winter.

Kortom iedereen zou in de winterperiode een supplement moeten gebruiken. Het advies is in iedere geval realistischer dan het Nederlandse advies. 

Realistisch advies

Het beste advies is dat elke burger zelf beoordeeld of er suppletie nodig is. De halfwaardetijd van vitamine D is ongeveer 2 weken, wat betekent dat de voorraad vitamine D, die in het vetweefsel is opgeslagen snel zal zijn uitgeput. Dit zal nog sneller verlopen als de calciuminname onvoldoende is. 

Bijzonder in het Nederlandse advies is dat kinderen tot 4 jaar suppletie nodig hebben en daarna kennelijk een dusdanig gezond voedingspatroon ontwikkelen dat ze geen suppletie meer nodig hebben. Terwijl zij vanaf het 4e jaar de dag grotendeels achter glas doorbrengen op school en minder zonexpositie mogelijkheden hebben dan daarvoor. 

Of de 10 microgram uit het Engelse advies voldoende is om gedurende de winter een optimale vitamine D spiegel te behouden zal per individu verschillen. Het hangt o.a. samen met het voedingspatroon, extra vakantie met zonexpositie, huidskleur en supplement gebruik. 

In de eerste helft van de vorige eeuw werd levertraan geadviseerd gedurende de maanden met de r in de maand. In een periode waarin veel mee vis werd gegeten dan vandaag de dag, vis was het volkseten van die tijd, goedkoop en makkelijk verkrijgbaar. Ook het eieren gebruik was hoger dan vandaag en orgaanvlees als levertjes werd eveneens vaker gegeten. Desondanks was levertraan noodzakelijk. Het is niet geheel logisch waarom we dat vandaag niet meer nodig zouden hebben.

Maximale dosering

De maximale dosering ligt voor 

  • Kinderen tot 1 jaar maximaal 25 microgram per rdag
  • Kinderen van 1 tot 10 jaar maximaal 50 microgram per dag
  • Kinderen en volwassenen. vanaf 10 jaar maximaal 100 microgram per dag

Bloedwaarden

Over de bloedwaarden is nogal wat discussie. Velen houden vandaag een grens van 50 nmol/l aan als ondergrens. Daaronder is sprake van een tekort en is suppletie te adviseren. 

Ingewikkelder wordt het als we een optimaal vitamine D niveau willen bepalen. In de literatuur wordt de waarde van 75-80 nmol/l genoemd, waarbij verwezen wordt naar de waarden die we normaal gesproken zouden hebben als we voldoende zon zouden hebben voor een ongestoorde aanmaak van vitamine D. 

Bijwerkingen

Over het algemeen kent vitamine D weinig tot geen bijwerkingen. Als er bijwerkingen optreden is dat over het algemeen het gevolg van langere en zeer hoge suppletie van vitamine D, welke dan gepaard gaat met een verhoogd calcium. Een bijzondere oorzaak is een erfelijke afwijking, waardoor er een verhoogd calcium gehalte ontstaat. De meest beschreven bijwerkingen zijn:

  • Misselijkheid
  • Verminderde eetlust
  • Darmklachten (obstipatie of diarree)
  • Nierfunctie verlies

Links

The Vitamin D Deficiency Pandemic:a Forgotten Hormone Important for Health

Nieuw licht op vitamine D