Vitamine D

Vitamine D

Informatieve website over Vitamine D

Vitamine D

Vitamine D neemt een bijzondere plaats in. Het is in feite geen vitamine in de zin dat het vitaal is en niet door het lichaam zelf gemaakt kan worden. Onder de juiste omstandigheden kan het lichaam vitamine D prima zelf aanmaken, in tegenstelling tot alle andere vitamines. Het is begin vorige eeuw ontdekt en kent een lange historie. Vanwege het grote belang van vitamine D en het feit dat het nauwelijks in onze voeding aanwezig is werd in de beginperiode veel belang gehecht aan het suppleren van vitamine D. Dat gebeurde met de bekende levertraan. Helaas is dat om onduidelijke redenen afgeschaft. Aangezien onze voeding veel te weinig vitamine D bevat, nog minder dan de vorige eeuw toen vis nog vaker werd gegeten, is het volstrekt logisch dat we weer tekorten zien.

Daarnaast is in de afgelopen 20 jaar steeds duidelijker geworden dat vitamine D niet alleen een rol speelt bij de opname van calcium en gezonde botten. Het blijkt dat vitamine D ook op cel niveau een belangrijke rol speelt en heel veel meer functies heeft. Het lijkt een belangrijke rol te spelen bij een goed functionerend immuunsysteem.

Een goede gezondheid is gebaat bij een optimaal vitamine D. In onze maatschappij met grote verschillen in leefstijl en genetische achtergrond is geen algemeen advies te geven. Op deze website zal zowel algemeen informatie worden geplaatst, maar zullen we ook relevante ontwikkelingen vermelden. Met die kennis is het beter mogelijk om zelf te beoordelen of men een risico loop op vitamine D tekort.

Zodat mensen zelf kunnen inschatten om dat aan te vullen op een wijze die het beste bij hem of haar past.